Wie is pharma.be?

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, groepeert momenteel meer dan 130 farmaceutische ondernemingen actief in België. Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere betrokkenen heeft zij als missie de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik. Topprioriteit is dan ook dat de patiënt zo snel mogelijk kan beschikken over de "geneesmiddelen van morgen", die voortkomen uit Onderzoek en Ontwikkeling.

Statuten pharma.be zoals laatst gewijzigd door de Gewone Algemene Vergadering van 18 maart 2016.